Bildiri Değerlendirme ve Ödül Komitesi

Bildiri Değerlendirme ve Ödül Komitesi

 • Başkan: Yılmaz Nişancı (TR)
 • Eş Başkan: Mete Alp (TR)
 • Mustafa Akın (TR)
 • Adnan Uysalel (TR)
 • Sadi Kaplan (TR)
 • Ersin Erek (TR)
 • İlhan Mavioğlu
 • İlhan Gölbaşı
 • Bektaş Battaloğlu (TR)
 • Kanat Özışık (TR)
 • Haldun Müderrisoğlu (TR)
 • Mehmet Kaya (TR)
 • Nazım Narin (TR)