Değerli Meslektaşlarım

Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’nin (KKVC) 15.sinin 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da Royal Seginus Kongre Merkezi'nde yapılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yüksek bilimsel düzey, her yıl gelişen ve yenilenen bilimsel program formatı, kardiyolog ve cerrahlar için özgün bir bilimsel tartışma ortamı, ulusal ve uluslararası yüksek katılım Kongremizi ülkemizde ve bölgede aranan ve beklenen bir toplantı haline getirmiştir.

15. Uluslararası KKVC’de Yenilikler Kongresi’nin bilimsel programı her yıl olduğu gibi Kapak Zirvesi, Uluslararası Aritmi Forumu (IFA), Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Akademisi (AVES), Akdeniz Girişimsel Kardiyoloji (IC-MED) Toplantısı, Pulmoner Hipertansiyon Zirvesi, Kalp Yetersizliği Zirvesi, Hipertansiyon Zirvesi ve Erişkin Konjenital Kalp Zirvesi ile zenginleştirilecektir. Bu yıl da American Heart Association ve Heart Rhythm Society başta olmak üzere pek çok uluslararası bilimsel kuruluş ile ortak oturumlar gerçekleştirilecektir.

Bunların yanı sıra İleri Ekokardiyografi Kursu, Temel Kardiyak Elektrofizyoloji Kursu, Perkütan Apendiks Kapatma Kursu, TAVI Kursu, ECMO Kursu, Uygulamalı Aortik ve Mitral Kapak Onarım Wet Lab Kursları, Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi kursu da bilimsel programın diğer interaktif bölümlerini oluşturacaktır. Temel Kardiyak Elektrofizyoloji Programı gördüğü büyük ilgi üzerine genişletilerek Cumartesi günü tam gün programı halinde gerçekleştirilecektir.

Program Komitesi, her sene olduğu gibi bu sene de ulusal ve uluslararası kateter laboratuvarları ve ameliyathanelerden yapılacak canlı yayınlar ve interaktif sunumlarla sizlere ilginç ve çekici bir program sunmak için en üst düzeyde çaba göstermektedir.

Kabul edilen tüm bildiriler "E-Journal of Cardiovascular Medicine” ekinde basılacaktır. Ayrıca kabul edilen bildiri özetlerinin tam metinleri E-Journal of Cardiovascular Medicine (EJCM) editörleri tarafından değerlendirmeye alınarak yayınlanma şansı kazanacaktır.

Sizleri kardiyologlar ve kalp damar cerrahlarını bir araya getiren tek uluslararası platform olan Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi için kardiyovasküler tıp alanında yenilenmek, ülkemizden ve tüm dünyadan kardiyovasküler tıp uzmanları ile bir araya gelerek bilimsel alışveriş yapmak ve dostluklar kurmak üzere gelecek baharda Antalya’ya davet etmekten büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali OTO, FESC, FACC, FHRS, FISHNE
15. UKKVC’de Yenilikler Kongresi Başkanı